Γer ugazzim yesdammey..!

مازيغ يدر
نحن جرح نازف
***
لسنا بخير
نحن جرح نازف
لسنا احياء
ولا أموات..
نحن صدى القهر
و وجه المعاناة
نحن المصلوبين على ابواب المنافي
وقصص حب غير مكتملة
وملحمة شقاء..!
نبحث بين اكوام القشّ
عن أمانينا
عالقين بين السراب
نحن أحلام مؤجلة
واطفال رضعنا من ثدي
ملطخ بالدم
ارواحنا متكسرة
نتخبط في الضياع
مسافرين في قطار الغياب
نحتضر..!!
لسنا بأموات او أحياء
عيوننا تشهد آلامنا
ونخيط جرحنا
متثاقلين نعود
لنكمل الطريق..!
بشيرة درويش/ قاميشلو السوري
——————–
Γer ugazzim yesdammey..!
***
Ur neḥli
Nečni d agazzim yesdammey
Ur neddir
Ur nemmut
Nečni d aṛujε n unazgum
D ʷudem n uεani..
Nečni d imzuzɣen f tibbura uẓaglṭ..!
D tinfusin ucahhel f sen nnubbin-t
D dduwwt n uεafer..
Jer iεaṛṛamen ilammen f isirmen-neɣ netruzzi..!
Jer n lhim nendaḍ
D turjayin ad-asen-t nečni
D lmasɣer neṭṭeḍ tebbuct hetmarrɣ g idammen..!!
Tinaffuyin-neɣ nnebḍan-t
Gi ḍḍalf tengulliben-t..
Gi tmacint n ur yelli neggur
Netfaɣɣem..!
Ur nemmut.. Ur neddir
Tiṭṭawin-neɣ teddren-t inazgam-neɣ..
Ngenni igazzimen-neɣ
Netkabkbed atney..
Ad-naṣṣiweḍ abrid..!
-Asafru n tekurdit tesurit: بشيرة درويش
-Temaziɣet tecawit n: Maziɣ Yedder

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد