کاک نووری زانکۆ

که مال رێناس

که مال رێناس

دەترسم
تارمایی پیری
جۆرێ،
لیمۆی عومرم بگوشێ
دەترسم
مۆرانەی ڕۆژگار
ئەوها زەفەر بە
مووی پرچ وڕیشم و
لۆچەکاکانی
لۆفەی
دەم وچاوم و
گەورەیی قەبارەی ورگم
ببات

دەترسم کابوسی تاراوگە
ئەوها
چاوشلکانێم
لەگەڵ بکات
کەچومەوە
لەڕووم نەیە
بە (نووری زانکۆی
وێنەگری هاوڕێ) بڵێم
چەند پۆستکارتە
وێنەیەکی دانسقەم
لە نزیکەوە
بۆ بچرکێنێ
ڕوخساروقەیافەتم
بەس بای
وێنەی دووربەدووریان
پێوەمابێت

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد