داواي ليخؤش بوون قةت مةكة


كولي دايه

داوای لێخــۆش بون قــەت مــەکــە دڵنیابە کــەنـات بورم
دڵم خۆشە کــەنــەت بینم زۆر ئاسودەم کــەلــێــت دورم
ســەبــوریت دێت بــەئــازارم دڵ خۆش دەبیت بـەگـریانم
چەندە دوربیت سەد ئەوەندە مــن دڵــخــۆشم لــەژیــانم
بێوەفـــایت بـــەجۆرێکە دڵ رەقــانیش لــێــی بــێــدەنگن
… … وشــەکــانت مــرواری نین درۆیــەکــی ڕەنــگــاو رەنــگـن
پێنوسم ھـــۆنـــراوەم ھـــەستـــم لــێــت رەنـــجـــــــاون
ئــیتر بـــۆلـام مـــەیـــەرەوە بــــۆ ئــەبــەدی لێت تــۆراون
حـەیف زوو بـــاوەرم ھــێــنــاو دڵــم خستە بـەرپــێـتــەوە
تــۆ لــەمــانــای ئەشق نـاگـەی چۆن دێیت دڵم ببەیتەوە

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد